3D vizualizace - Centrum BAZALKA

Nový Projekt II. etapy výstavby pro DOZP Centrum Bazalka o.p.s.

3D Vizualizace Centrum BAZALKA


Naším posledním projektem je práce na 3D vizualizacích pro renomovaného architekta Ing. Arch. Jana Kleina z Českých Budějovic. Tyto vizualizace poodkrývají magii za druhou etapou prestižního projektu výstavby pro klienta DOZP Centrum Bazalka o.p.s.

V první etapě se nacházela výstavba v urbanistické oblasti s dominantními nízkopodlažními rodinnými domy. Z hlediska architektonického byla hlavní hmota budovy navržena tak, aby harmonicky korespondovala s okolní zástavbou. Urbanistické řešení nabízelo dvě varianty umístění vstupů a výjezdů, s přihlédnutím k okolním ulicím a veřejným prostranstvím.

Pro druhou etapu se očekává, že bude věrně následovat stejný architektonický a urbanistický duch jako první etapa. Koncepce budovy reflektuje potřeby obyvatel, s důrazem na pohodlí, funkčnost a estetiku. Budova bude mít kapacitu 12 lůžek s promyšlenou dispozicí místností, což nabídne obyvatelům pocit domova.

Zajímáte-li se o vizualizace nebo jste architekt, tento projekt vám názorně ukáže, jak kreativní myšlenky mohou být transformovány do vizuálně působivých návrhů.

Centrum BAZALKA